Woorden leren met WRTS

Wrts is een online overhoor programma ontwikkeld door de samenwerkende vaklokalen en communities voor de moderne vreemde talen van De Digitale School. Het wordt nu via Kennisnet gratis beschikbaar gesteld. Leerlingen kunnen zich aanmelden op de site en vervolgens zonder iets te hoeven installeren zelf woordenlijsten samenstellen met de woorden die ze willen leren. Het is ook mogelijk om de eigen woordenlijsten met andere gebruikers te delen. Op deze manier kunnen docenten woordenlijsten samenstellen en ze vervolgens aan de leerlingen beschikbaar stellen. De originele versie van de lijst kan niet worden veranderd. De andere gebruiker klikt op ‘Overnemen’ en slaat dan een kopie van de lijst op in zijn eigen Wrts-omgeving. Als hij die lijst dan verandert, verandert alleen zijn eigen kopie en niet het origineel.

Andere belangrijke functies zijn:
• het gebruik van diakritische tekens. de mogelijkheid om bij Windows XP en Internet Explorer de uitspraak van de woorden te horen. Dat kan na installatie van de text-to-speech modules van Microsoft. De ze zijn beschikbaar voor alle schooltalen behalve Arabisch en Turks.
• de mogelijkheid om woordenlijsten te importeren uit andere programma’s.
• verschillende oefenmogelijkheden: multiple choice, matchingoefening in de vorm van een reactiespel (de tijd wordt ook bijgehouden) en zelf intypen (met of zonder hints). Ook kan de leerling kiezen om door te oefenen tot alles goed is, of ‘snel’ te oefenen: hierbij worden de woorden slechts één keer aangeboden.
• onmiddellijke feedback, waarbij het goede antwoord wordt getoond.
• WRTS biedt na het overhoren automatisch aan om de woorden die men fout had als aparte woordenlijst op te slaan. Zo kan de leerling extra oefenen met de woorden die hij/zij het moeilijkst vond.
• de verschillende mogelijkheden om de woordenlijsten te downloaden en te printen.
Voor welk probleem of welke onvrede biedt dit een (gedeeltelijke) oplossing?
Het programma helpt leerlingen om woorden te verzamelen, te beheren en terug te leren. Ze kunnen vervolgens zichzelf toetsen zonder tussen-komst van hun docent. Het spelelement spreekt leerlingen aan, want het lijkt op een game.

Waar zit de meerwaarde van ICT voor het leren van talen?

Het programma helpt leerlingen om in eigen tempo woorden te memoriseren zonder docent. Het is bovendien heel flexibel, want je kunt ook in plaats van vertalingen definities van de te leren woorden invoeren, of voorbeelden van contexten van de woorden. Daarbij wordt bijvoorbeeld het woord vervangen door streepjes. Ook kan het programma gebruikt worden om te oefenen met collocaties. Dit vergroot de meer-waarde voor de woordverwerving.

Waar moet je aan denken als je dit als docent wilt toepassen? Wat moet je wel of juist niet doen?

Het programma moet ingepast worden in het systeem van de woordverwerving. Uit onderzoek weten we dat woorden beter worden onthouden bij leeractiviteiten die gekoppeld zijn aan mentale inspanning en waarbij de aandacht gericht wordt gevestigd op die woorden. Er is meer kans dat een woord beklijft in het lange termijn geheugen als men dat woord gebruikt in spreek- of schrijfactiviteiten of als men onbekende woorden opzoekt en noteert. Dit is effectiever dan woordenlijsten met vertalingen uit het hoofd leren. Leerlingen moet duidelijk worden gemaakt dat Wrts een veelzijdig programma is waarmee ze zichzelf kunnen toetsen, maar waarmee ze ook veel meer kunnen doen met de oorden die ze leren. Het kan bijvoorbeeld oo k worden gebruikt om systematisch nieuwe woorden te noteren die men wil leren. Door de woordenlijsten te delen kan de docent ook inzicht krijgen in het werk van de leerlingen, dat makkelijk in een portfolio kan worden opgenomen.

Comments are closed.